Test IQ – jest to test psychometryczny który mierzy iloraz inteligencji. Został on skonstruowany tak, aby jego wynik wynosił 100 jednostek, rozbieżność wyniku wynosi natomiast 20 jednostek. A więc, przeciętna inteligencja to około 90-110 jednostek. Taki wynik uzyskuję około 68% ludzi którzy rozwiązują test na inteligencje. Osoba która uzyskała wyższy wynik, posiada inteligencję wyższą, a osoba która uzyskała mniejszy wynik, posiada inteligencję niższą. Testy powinny być poprawiane i udoskonalane często, chyba że test jest stworzony bardzo profesjonalnie, przez co jest odpowiedni dla każdej grupy społecznej, wiekowej itp.

Test IQ - Rozwiąż test IQ online

Iloraz inteligencji  – kiedyś

Celem takiego testu było znalezienie uczniów w szkołach podstawowych którzy mają problemy w nauczaniu. Chciano, by osoby z niskim poziomem otrzymywały dodatkową pomoc i wsparcie w procesie edukacji. Twórcą tego pomysłu był Alfred Bineta, w 1905 roku.

Test na IQ – dzisiaj

W współczesnym świecie testy pozwalają dobrze ustalić poziom inteligencji, badają one umiejętności typu sprawność językowa, arytmetyczna, skojarzeniowa, analityczna i przestrzenna. Każdy test składa się z kilkunastu/kilkudziesięciu zadań, i to właśnie odpowiedzi uczestnika testów na te pytania są w stanie zmierzyć poziom jego umiejętności.

Niestety, naukowcy stawiają zarzut, że testy mierzą właściwie to, co ich autor uznaje za inteligentne,  uważają że każdy test może przynieść inny wynik, jednak zaskakujące jest to, że badania przy pomocy kilku testów, podały bardzo zbliżone do siebie efekty. Można więc uznać, że zarzut ten, nie jest prawidłowy.

Test IQ jest jednak bardzo krytykowany przez wielu psychologów, uważają oni, że testy te dają fałszywy i nadmiernie uproszczony wynik. Sztucznie selekcjonują one ludzi, na „lepszych” i „gorszych”. Testy są bardzo kontrowersyjnym tematem z naukowego i społecznego punktu widzenia, jednak stosuje się je bardzo często w różnych badaniach psychologicznych i socjologicznych, dlatego, że nie ma innych, lepszych narzędzi  które są w stanie zmierzyć iloraz inteligencji.

Ciekawostki:

  • Mózg stanowi jedynie 2% masy całego ciała, jednocześnie wykorzystuje aż 20% energii które produkuję ciało. Jest najbardziej energożernym elementem organizmu. Mózg chroniony jest przez strukturę kostną która ma grubość około 1 cm. Nie ma innego takiego organu, który jest chroniony w takim stopniu. Wadą tego jest to, że uniemożliwia ona dokładnie zbadanie całego mózgu. Mózg nie komunikuje się z resztą ciała jak inne tkanki, korzysta z tkanki glejowej.
  • U prawidłowo rozwijającego się dziecka wynik powinien wynosić około 100, jeśli dziecko jest przedwcześnie rozwinięte to wynik będzie wyższy, jeśli posiada jakieś problemy, będzie niższy.
  • W przeciągu naszego całego życia, nasz poziom inteligencji może ulec zmianie, jest to spowodowane tym, że na co dzień mamy do czynienia z różnymi logicznymi zagadnieniami. Różnica w przypadku jednej osoby może wynosić nawet kilkanaście punktów IQ.

Tabela IQ:

W granicach górnej normy → 70-79

Wskaźnik inteligencji poniżej średniej → 80-89

Wskaźnik inteligencji średni → 90-109

Iloraz inteligencji powyżej przeciętnej → 110-119

Wysoki iloraz inteligencji ↑ 120 i więcej

Cytat:

[…] iloraz inteligencji tłumu równy jest IQ najgłupszego jego przedstawiciela podzielonemu przez liczbę uczestników […]. – Autorem tego kontrowersyjnego cytatu jest Terry Pratchett.

Czytaj więcej o: Test na IQ