Przedstawiamy zestawienie ludzi z największym ilorazem inteligencji na świecie. Będzie to zestawienie 50 ludzi. Pierwsza część:

Test IQ

  1. Terence Tao – Iloraz inteligencji – 230! – Urodził się 17 lipca 1975 roku w Adelaide, jest australijskim matematykiem. Terence umiał pisać i czytać już w wieku 2 lat, uczył się oglądając w TV Ulicę Sezamkową. Gdy miał 4 lata, zaczął edukację w szkole podstawowej, jednak z programem matematyki ze szkoły średniej. W wieku 16 lat otrzymał licencjat, w wieku 24 – został profesorem matematyki, w wieku 31 został nagrodzony medalem Fieldsa. Ma dwóch braci, żonę , córkę i syna – który nauczył się samodzielnie czytać gdy miał 3 lata.
  2. Christopher Hirata – Test IQ – 225 – Urodził się w 1982 roku. Otrzymał od prezydenta Obamy, zaproszenie do Białego Domu a następnie nagrodę PECASE. Gdy miał 13 lat, wygrał Międzynarodową Olimpiadę Fizyczną. Mając 14 – studia na Caltech, następnie doktorat w Princeton w wieku 22 lat. Pracował w badaniach NASA na temat kolonizacji Marsa.
  3. Leonardo da Vinci – IQ – 220 – Urodził się 15 kwietnia 1452 roku w Anchiano we Włoszech, a zmarł 2 maja 1519 roku w Clos Luce we Francji. W wieku 20 lat był mistrzem w tym co robił. Głównie zajmował się malarstwem, rzeźbiarstwem i architekturą. Do dziś przetrwało jego 15 obrazów oraz 7000 stron notatników z jego rysunkami. Jego najpopularniejszymi dziełami są: Mona Lisa (1503), Ostatnia Wieczerza (1498), Madonna w grocie (1495), Człowiek Witruwiański.
  4. Johann Wolfgang von Goethe – Test na IQ = 210 – Urodził się 28 sierpnia 1749 roku w Frankfurcie, a zmarł 22 marca 1832 roku w Weimar. Niemiecki poeta tworzący na przełomie XVIII i XIX wieku. Uznawany za jednego z najwybitniejszych twórców klasyki literatury. Inspirował polskich twórców – Mickiewicza i Słowackiego. Jego najpopularniejszymi dziełami są: Cierpienia Młodego Wertera (1774), Prometeusz (1773), Faust (1773).
  5. Kim Ung-Yong – Test na inteligencje – 210 – Urodził się 7 marca 1963 roku w Seulu. Gdy miał 4 lata, umiał posługiwać się już czterema językami – japońskim, koreańskim, angielskim i niemieckim. W wieku 3-6 lat studiował fizykę, a mając 7 lat uzyskał zaproszenie do USA wysłane przez NASA.  Uzyskał tytuł doktora przed ukończeniem 16 lat. Jest południowokoreańskim fizykiem. Zapisał się w Księdze rekordów Guinnessa – będąc dzieckiem posiadał iloraz inteligencji 210.
  6. Gottfried Wilhelm Leibniz – IQ = 205 – Urodził się 1 lipca 1646 roku w Lipsku a zmarł 14 listopada 1716 w Hanowerze. Był niemieckim polihistorem. Był synem profesora filozofii. Uczył się w Uniwersytecie w wieku 14 lat, wyjechał do Jeny aby studiować fizykę, matematykę i prawo. Poglądy Leibniza opierały się głównie na szukaniu wspólnych płaszczyzn oraz godzeniu sprzeczności. Podkreśla on odrębność i niezależność jednostki, według niego, człowiek żyje w najlepszym z możliwych światów. Rozważał głównie definicje prawdy.
  7. Sho Yano –Test na IQ = 200 – Urodził się 22 października 1990 roku w Portland, w USA. Jest Amerykaninem. Gdy miał 3 lata umiał grać utwory Chopina, w wieku 8 zdobył 1500 punktów na 1600 w teście SAT. W wieku 12 lat, rozpoczął studia medyczne – był najmłodszym studentem w historii.