Interpretacja wyniku IQ

Test IQ

Iloraz inteligencji (IQ) jest wartością liczbową testu psychometrycznego, którego celem jest pomiar inteligencji. Test IQ wynaleziony został przez francuskiego psychologa Alfreda Bineta, który w 1905 roku wydał pierwszy test do badania ogólnej sprawności intelektualnej. Obecne testy różnią się nieco od wówczas zaproponowanej koncepcji. Testy przez lata były udoskonalane i obecnie za pomocą kilkudziesięciu zadań sprawdzają sprawność językową, arytmetyczną, przestrzenną, skojarzeniową i analityczną. Po wykonaniu testu otrzymuje się wynik liczbowy. Wyrażanie wyników w postaci klasycznego IQ dało początek skali ilorazu inteligencji zwanej krzywą Gaussa.

Poziom inteligencji w populacji uzyskany w oparciu o test na IQ przedstawia rozkład zbliżony do krzywej dzwonowej (Gaussa). Większość ludzi ma iloraz inteligencji bliski średniemu wynikowi. Najmniej osób w społeczeństwie ma wynik oddalony od średniego wyniku, czyli wysoki oraz niski iloraz inteligencji.

Poniżej przedstawiamy klucz do interpretacji wyniku jakie daje test na inteligencje.

160 IQ i więcej – geniusz intelektualny

Najmniej w populacji jest osób mających taki iloraz inteligencji. Możliwości umysłowe tych osób pozwalają na odkrywanie nowych kierunków w nauce, tworzenie wybitnych dzieł sztuki oraz na tworzenie skomplikowanych wynalazków.

Do osób które uzyskały taki wynik należą: Leonardo da Vinci, Isaac Newton, Albert Einstein, Mikołaj Kopernik, James Cook, Bill Gates, Quentin Tarantino, Stephen King

130-160 IQ – osoba wybitnie zdolna

Takie osoby stanowią zaledwie 2% w całej populacji. Osoby mające taki iloraz inteligencji bez trudu zdobywają wyższe wykształcenie, często decydują się na doktorat i dalszą karierę naukową. Osoby o takim ilorazie inteligencji można znaleźć wśród wybitnych pisarzy, lekarzy, artystów, prawników, informatyków.

Do osób które uzyskały taki wynik należą: Zygmunt Freud, Dorota Rabczewska (Doda), Jean Jacques Rousseau, Napoleon Bonaparte, Hilary Clinton, Madonna, Shakira.

115-130 IQ – osoba z inteligencją ponadprzeciętną

Osoby o takiej inteligencji wyróżniają się w otoczeniu swoją błyskotliwością. Badani, którzy otrzymują takie wyniki bez problemu zdobywają wyższe wykształcenie. Osób o inteligencji ponadprzeciętnej jest w populacji około 15-25%.

Do osób które uzyskały taki wynik należą: George Bush, Andrew Jackson, Dwight Eisenhower, Gerald Ford, John F. Kennedy, George Washington.

85-115 IQ – osoba o inteligencji przeciętnej

Taki wynik osiąga największa liczba osób w całej populacji. Średni iloraz inteligencji w Polsce to 98 punktów. Polacy plasują się na siedemnastym miejscu wśród najinteligentniejszych narodów świata. Najwyższe IQ w Europie mają Austriacy.

Do osób które uzyskały taki wynik należą: Ronald Reagan, Andy Warhol, Muhammad Ali.

60-85 IQ – osoba o inteligencji niskiej

Osobom o takim ilorazie inteligencji zrozumienie abstrakcyjnych idei sprawia wiele trudności. Takie osoby z trudnością ukończą szkołę zawodową i znajdą dobrą pracę w zawodach wymagających umiejętności manualnych. Wynik ten znajduje się lekko poniżej przeciętnej inteligencji. W populacji jest około 10% takich osób.

Poniżej 60 IQ – osoba opóźniona umysłowo

Taki iloraz inteligencji najczęściej jest spowodowany chorobami genetycznymi takimi jak zespół Downa lub odniesionymi w dzieciństwie uszkodzeniami mózgu. Dla takich osób samodzielne życie w społeczeństwie sprawia duży problem. Osoby o takim ilorazie inteligencji ukończą szkołę specjalną jeśli poświęcą na to wystarczająco dużo czasu i wysiłku. Nauka sprawia takim osobom spore problemy, ponieważ nie są w stanie nauczyć się czytania i pisania. Osób o takim ilorazie inteligencji w populacji jest niecałe 7%. Takie osoby przez całe życie są zdane na opiekę bliskich.