Iloraz inteligencji

Iloraz inteligencji - Sprawdź się w test na IQ

Testy inteligencji, nazywane w uproszczeniu Testami IQ są testami psychometrycznymi które bazując na pewnych wytycznych określają naszą sprawność intelektualną. Podczas testów IQ mamy do czynienia ze zwykłymi, prostymi, wręcz trywialnymi pytaniami lecz też możemy natrafić na takie, które można określić jako całkowicie zbędne, bez sensu. Takie założenie jednak jest jest niepoprawne, każde pytanie ma odpowiednio punktowaną odpowiedź, inaczej oceniania jest ta, wybierana przez większość ludzi ‘od razu’ a inaczej punktowana jest ta nad którą trzeba się nieco zastanowić. Test na IQ poza zmierzeniem naszego ilorazu inteligencji z reguły niesie za sobą podpowiedzi co zrobić, aby ten wyniki poprawić. Osoba wykazująca się niższym IQ nie musi być głupsza od rówieśników, każdy człowiek posiada indywidualny sposób myślenia i kojarzenia pewnych rzeczy. W przeszłości za pomocą testów na iloraz inteligencji mierzono którzy uczniowie potrzebują indywidualnej pomocy w szkołach. Czy wynik testu można poprawić? Oczywiście, że tak. Niższa ilość punktów nie znaczy, że jesteśmy skazani na taki wyniki. Pracując na rzecz polepszenia naszych umiejętności kognitywnych mamy niemal gwarantowaną poprawę naszego wyniku w teście IQ.

Jak wcześniej wspomniano, współczesne testy na iloraz inteligencji niosą ze sobą konstruktywne porady, dostajemy w pakiecie kilka porad które mogą pomóc poprawić ten wynik. Odpowiednio przygotowane zalecenia ze strony autora testu pozwalają zanalizować i przemyśleć pewne rzeczy, po zerknięciu na wyniki testu IQ widzimy, co jest nie tak, za co dostaliśmy jaką liczbę punktów oraz dlaczego ta odpowiedź jest prawidłowa a nie inna.  Każdy test IQ różni się od siebie, mimo wszystko cel ich jest taki sam i powinniśmy przyjąć założenie, że nasz iloraz inteligencji nie będzie się znacząco różnił mimo zrobienia wielu testów. Jeśli jednak podjęliśmy pewne kroki w kierunku polepszenia tego wyniku bądź próbujemy podejść jeszcze raz po pewnym czasie, nie ma ku temu żadnych przeciwwskazań.

Wielu ludzi krytykuje testy na inteligencje mówiąc, że testy IQ dzielą ludzi na gorszych i lepszych. Na szczęście tak nie jest, gdyż iloraz inteligencji nie jest we współczesnym świecie wyznacznikiem o wysokim priorytecie, z drugiej strony osoby które mają wyższy współczynnik znacząco potrafią wyróżnić się na tle znajomych. Wiarygodność testu leży w kompetencjach twórcy, lecz z reguły wszyscy kierują się tymi samymi wytycznymi, co daje zbliżony wynik przy wielu podejściach.  Jeśli weźmiemy pod uwagę rady, które pozwolą polepszyć wynik testu IQ, zmienimy nieco nastawienie względem kilku rzeczy to pozwoli nam to zwiększyć ilość punktów w teście na iloraz inteligencji. Mimo wszystko nie powinniśmy się przejmować niskim wynikiem IQ, po pierwsze zawsze można go polepszyć, po drugie zdarzają się przypadki, w których skojarzenia, słownictwo i arytmetyka są lepszą stroną osoby, która ma niski wynik w IQ a osoba, która ma wynik dużo większy radzi sobie po prostu słabiej.

W testach na iloraz inteligencji analizowane są nasze odpowiedzi na pytania odnośnie umiejętności kognitywnych takich jak sprawność językowa, arytmetyczna, skojarzeniowa, analityczna oraz przestrzenna. Testy tworzone są z myślą aby te właśnie wybrane umiejętności poddać próbie w formie rozwiązywania pytań z różną punktacją odpowiedzi. Zależnie od intencji autora, punktacja takiego testu IQ może być różna, aczkolwiek wszyscy podają wyniki bazując na współcześnie używanej skali punktowej.

Dobrym przykładem analizy wyników testów na iloraz inteligencji są badania przeprowadzone w Szkocji które mówią, że ludzie którzy posiadają IQ mniejsze niż 85 mają 37% mniejszą szansę, że dożyją 75 roku życia w porównaniu do ludzi z ilorazem inteligencji na poziomie 115 i wyżej. Kolejne badanie przeprowadził Charles Murray w USA – wynikiem tych badań było powiązanie wysokości rocznych dochodów z poziomem IQ. A więc czy poziom IQ ma jednak odwzorowanie w rzeczywistości? Powyższe badania udowadniają, że tak. Ludzie z wyższym IQ potrafią żyć „zdrowiej” jak i również są w stanie zarabiać więcej.

Aby uzyskać wiarygodny wynik w IQ musimy się zrelaksować, podchodzić do tego bezstresowo gdyż zbytne skupienie, napływ myśli może zakłócić nasz normalny tok rozumowania i sprawić, że wynik testu będzie się różnił od tego, co na co dzień prezentujemy.

Inteligencja rozumiana w kontekście sprawności umysłowej ma wiele znaczeń. Możemy to interpretować m.in. jako zdolność do adaptacji, dostrzeganie zależności, zdolność do przetwarzania informacji, analizowania ich, zdolność do kreatywnego myślenia. Poprzez testy na IQ możemy zbadać swój poziom IQ oraz zauważyć nasze słabsze i mocniejsze strony. Trzeba pamiętać o tym, że każdy człowiek jest inny, myśli w inny sposób oraz postrzega świat inaczej, niż my. Dlatego wyniki testów na iloraz inteligencji ludzi o podobnej sprawności umysłowej mogą się nieco różnić, również nierzadko zdarzają się sytuacje gdzie ludzie którzy na pierwszy rzut oka powinni mieć duży wynik, mają nieco słabsze rezultaty oraz analogicznie – ludzie którzy powinni mieć mniejszy iloraz inteligencji identyfikują się z większą ilością punktów w testach IQ.