Iloraz inteligencji może się zmieniać!

Test IQ

Iloraz inteligencji uważano dotąd za stabilną cechę i wynik IQ zmierzony najczęściej we wczesnym okresie dojrzałości służył do pomiaru zdolności umysłowych oraz przewidywania przebiegu kariery życiowej danego człowieka. Jak wykazały badania przeprowadzone pod kierunkiem prof. Cathy Price z Wellcome Trust Centre for Neuroimaging w University College London zmiany w IQ mogą zachodzić w ciągu całego życia.

W 2004 roku zespół akademików pod kierunkiem prof. Cathy Price przeprowadził testy mierzące IQ na grupie nastolatków w wieku od 12 do 16 lat, które zostały następnie powtórzone po 4 latach. Badanie miało na celu zmierzyć inteligencję werbalną i niewerbalną uczniów, która obejmowała umiejętności słowne m.in. zdolności językowe, wiedzę ogólną i pamięć oraz możliwości pozasłowne obejmujące np. zdolność analizowania informacji, porównywanie obrazów oraz rozwiązywanie graficznych łamigłówek. Dodatkowo za pomocą rezonansu magnetycznego wykonano zdjęcia mózgów badanych uczniów. Na podstawie wyników badań stwierdzono, że między wynikami IQ a budową mózgu zachodzą poważne korelacje. W pierwszej facie badania test IQ za pomocą którego badano zdolności werbalne uczniów wykazał przedział punktowy między 77 a 135, zaś w drugiej fazie badania wynik ten wzrósł do przedziału od 87 do 143 punktów. W przypadku niektórych nastolatków wynik ten wzrósł o 20 punktów, natomiast u innych spadł o podobną liczbę. Jednocześnie eksperci zajmujący się badaniem stwierdzili, że u uczniów, których zmieniły się wyniki jakie dał test na inteligencję w znaczny sposób zmieniły się anatomicznie także dwa ważne rejony mózgu. U osób, których wynik zdolności werbalnych poprawił się zwiększyła się gęstość istoty szarej odpowiedzialnej za mówienie w lewej korze ruchowej, natomiast u osób których test na IQ w zakresie zdolności niewerbalnych dał większą ilość punktów powiększył się płat przedni móżdżka związany z ruchem ręki.

Wnioskiem płynącym z tego badania jest fakt, że iloraz inteligencji może się znacząco zmieniać wraz z wiekiem, zaś do najbardziej znaczących zmian w tym zakresie dochodzi u nastolatków. Zdolności intelektualne mogą się z pewnością zwiększać, zaś ku przestrodze warto wspomnieć o tym, że mogą się one także zmniejszać. Naukowcy, którzy przeprowadzili to badanie przestrzegają przed dyskredytowaniem uczniów, u których wynik wypadł źle lub przeciętnie, ponieważ  iloraz inteligencji tych osób może się zmienić w ciągu kilku lat. Zmiany w wynikach testów u uczniów nastąpiły wtedy, gdy zaczęli oddawać się zajęciom, które ich najbardziej interesują. Wykonując pewne zajęcia poziom inteligencji może wzrastać wraz z zaangażowaniem różnych obszarów inteligencji. I tak poziom inteligencji przestrzennej może wraz z wiekiem maleć, gdy wzrastał będzie poziom inteligencji językowej w związku z wytężoną pracą w tym zakresie. Przykładem może być jeden z uczniów Sebastian Friston, którego wynik w pierwszej fazie badań wypadł przeciętnie, zaś gdy po 4 latach powtórzono badanie znalazł się w grupie uczniów, którzy uzyskali najwięcej punktów. Przez czas nauki szkolnej uczęszczał na korepetycje z matematyki, zaś na studiach robił doktorat z budowy komputerów. Zmiany jakie osiągnął w poziomie IQ związane były z  podjęciem aktywności w dziedzinie, która go najbardziej interesuje, czyli gdy rozwinął swoje zdolności inteligencji niewerbalnej.

Zatem sens wykonywania testów na inteligencję powinien polegać nie tylko na sprawdzaniu poziomu inteligencji, ale także na kontroli, tego czy się nie zmienia z czasem.

Wysokie IQ daje szczęście?