Iloraz inteligencji – Badania, jak poprawić IQ?

Iloraz inteligencji

Stwierdzono, iż dzieci którzy mają wykształconych rodziców, posiadają lepsze osiągnięcia szkolne i wyższy poziom IQ – porównując je do dzieci, osób nie wykształconych. Dodatkowo, poziom inteligencji można podwyższyć, zapewniając niemowlętom wielonasycone kwasy tłuszczowe oraz wspieranie edukacji od pierwszych lat. Efektem może być zwiększenie ilorazu inteligencji o 4-7 punktów.

Niektórzy naukowcy uważają, że czynnikiem który podwyższa iloraz inteligencji jest motywacja. W ciągu 4 lat iloraz inteligencji u nastolatków może wzrosnąć, ale też zmniejszyć się, nawet o 20 punktów.

Motywacja – jest to stan gotowości do podjęcia różnych działań, który jest pobudzony przez potrzebę procesów psychicznych i fizjologicznych.  Znamy 2 rodzaje motywacji:

  • Wewnętrzną – jeśli człowiek sam dąży do zaspokojenia własnych potrzeb
  • Zewnętrzną – poprzez stosowanie kar i nagród itp.

Inteligencja emocjonalna a test IQ.

Inteligencja emocjonalna jest zdolnością człowieka do rozumienia stanów emocjonalnych własnych oraz innych ludzi, zdolnością do korzystania z własnych emocji i radzenie sobie z nimi. Inteligencja ta jest związana z inteligencją racjonalna, analityczną i abstrakcyjną. Wszystkie te czynniki tworzą test na inteligencję.

Efekty Flynna związany z ilorazem inteligencji. Badania naukowe.

Zaobserwowano, że od początku XX wieku w państwach zachodnich wzrósł iloraz inteligencji o około 0,3 punktu rocznie, co daje 3 punkty w ciągu dekady. Naukowiec James R. Flynn zauważył to w 1984 roku.

Kobiety wykonujące test na IQ, na początku stulecia osiągały 5 punktów mniej niż mężczyźni. Według badań z 2011 roku, różnicy tej już nie ma, a kobiety osiągają wynik lepszy o 0,5 do 1 punktu wyższy niż mężczyźni.

Po badaniu przeprowadzonym w ciągu 20 lat, przypuszcza się, że rozpowszechnienie się gier komputerowych może mieć duży wpływ na poprawę zdolności rozwiązywania niektórych problemów, a co za tym idzie o wzrost inteligencji.

Naukowiec Rodgers sądzi, że na wzrost poziomu inteligencji składały się 4 czynniki – lepsze odżywianie, rozpowszechnienie się edukacji, zmniejszenie się liczby rodzeństwa, lepiej wyedukowane matki.

Ciekawostki związane z inteligencją:

  • Mózg człowieka jest głównym komputerem naszego organizmu, jego moc to około 25W, co oznacza, że moglibyśmy oświetlić nasz pokój, podłączając do niego żarówkę. Gdy śpimy, nasz mózg zużywa o wiele mniej energii, przez co podczas kilkunastu godzin snu nie musimy się budzić na posiłek.
  • Mózg nie czuję bólu, jest to nasz najważniejszy do życia organ. Ból głowy z którym mamy do czynienia, jest spowodowany aktywnością receptorów bólowych, które znajdują się w tkankach i skórze obok. Jednak w pobliżu mózgu, jest o wiele więcej receptorów, ponieważ ochrona jest bardzo ważna. Dlatego właśnie, staramy się chronić mózg, zakładając kask, zapinając pasy w aucie.
  • Po II wojnie światowej, nastąpił wzrost średniego ilorazu IQ u ludzi zachodu o 15%, a od samego początku wieku XX o około 24%.
  • Najinteligentniejszym krajem jest Japonia, mieszkaniec wykonujący test na inteligencje uzyskuje wynik średnio 105 punktów IQ. Najmniejsze IQ posiadają ludzie mieszkający w Gwinei Równikowej – około 59 – bardzo mało.

Czytaj więcej o: Test IQ