Co może nam powiedzieć test IQ?

Rozwiąż test na IQ!

Test na IQ ma za zadanie zbadać naszą sprawność językową, matematyczną, przestrzenną –  test na inteligencję posiada unikalny wynik, wyniki zatem należy odpowiednio interpretować jeśli chcemy aby nasz wynik punktowy uległ poprawie. Każdy test IQ używa tej samej skali więc rozwiązując różne testy otrzymamy praktycznie ten sam wynik. Ogólnie przyjęta skala mówi, że od 90 do 110 punktów to przedział w którym są ludzie z inteligencją przeciętną. Jeśli test na IQ pokazał nam wynik wyższy to możemy to uznać za duży plus, gdyż nasze umiejętności kognitywne wymienione wyżej są na wyższym niż średni poziomie. Kiedyś test na iloraz inteligencji pod koniec dawał nam sam wynik, teraz dostajemy też dane, które analizują nasze słabe I mocne strony oraz sugerują, co należy zrobić aby wynik był lepszy przy następnym podejściu.

Inteligencja kognitywna to zdolność do myślenia w sytuacjach niecodziennych, nieprzewidywalnych czyli zdolność, która wykorzystuje własną wiedzę I dotychczas pozyskane informacje w sposób użyteczny. Test na IQ analizuje te umiejętności pokazując nam obrazy, które na pierwszy rzut oka są proste – naszym zadaniem jest na przykład wybranie obrazu który uzupełnia pętlę zdarzeń. Często zdarza się iż ‘pierwszy wybór’ różni się od tego, nad którym dłużej się zastanowimy. Kolejną cechą którą test IQ poddaje próbie to zdolność kojarzenia. Często ukazują się nam malunki, które możemy kojarzyć z testów na daltonizm w lat młodzieńczych. Do ich lekko zmodyfikowanych wersji musimy wybrać odpowiedź, która mówi z czym nam się to kojarzy. Trzeba jednak pamiętać, że nie każdy test na IQ korzysta z tej samej bazy danych, które są nam przedstawione w trakcie rozwiązywania. Test na IQ poza tymi umiejętnościami bierze pod uwagę też zdolności arytmetyczne. Co to znaczy? Możemy spotkać proste zadania matematyczne w których zamiast liczb są obrazy symbolizujące daną rzecz. Po prostym działaniu jest podany wynik I na przykład na podstawie kilku działań mamy wybrać wynik losowego przykładu, wedle skryptu podanego wcześniej.

Test IQ składa się z około 30 pytań, każde pytanie ma TYLKO jedną prawidłową odpowiedź. Mylne jest stwierdzenie, że kilka odpowiedzi jest prawidłowych, mimo iż brzmią one podobnie bądź na pierwszy rzut oka różnią się praktycznie niczym – punktowana jest tylko jedna odpowiedź z czterech, to czyni test IQ nieco bardziej wymagającym.. Biorąc pod uwagę skomplikowanie pytań test na IQ nie nosi statusu trudnego, rozwiązać go może zarówno dziecko ze szkoły podstawowej jak I osoba dojrzała, powyżej czterdziestego roku życia. Test na inteligencję jest dobrym sposobem na sprawdzenie naszych umiejętności intelektualnych oraz – systematycznie ich powtarzanie, np raz na miesiąc pozwoli nam zobaczyć czy są postępy w naszym samodoskonaleniu się –  I jeśli tak to jak duże. Test na IQ który jest rozwiązywany regularnie przez nasze dziecko podczas trwania nauki szkolnej pozwoli zobrazować nam stopień I kierunek rozwijania się dziecka. Test na IQ cechuje się ideą która sprawdza naszą inteligencję kognitywną a nie dzieli ludzi na gorszych czy lepszych, zatem dokładne kierowanie się wynikiem jest co najmniej niepoprawne – powinniśmy go używać jako wyznacznika tego, co powinniśmy poprawić, jak spędzać nasz wolny czas I odpowiedzieć sobie na pytanie – czy chcę aby mój test na IQ miał duży wynik.

Czytaj więcej o: W czym pomaga wysoki iloraz inteligencji?