Interpretacja wyniku IQ

Interpretacja wyniku IQ Iloraz inteligencji (IQ) jest wartością liczbową testu psychometrycznego, którego celem jest pomiar inteligencji. Test IQ wynaleziony został przez francuskiego psychologa Alfreda Bineta, który w 1905 roku wydał pierwszy test do badania ogólnej...

IQ mężczyzn vs. IQ kobiet

IQ mężczyzn vs. IQ kobiet Inteligencja według definicji P. Zimbardo to ,,ogólna zdolność korzystania z doświadczeń; jest to złożona zdolność umysłowa, która obejmuje takie zdolności podstawowe jak rozumienie słowne, wyobraźnia przestrzenna, zdolność rozumowania,...

Czy inteligencja jest dziedziczna?

Czy inteligencja jest dziedziczna? Inteligencja jest podstawową zdolnością poznawczą, dzięki której możliwe jest radzenie sobie z różnymi problemami umysłowymi. Wysoki iloraz inteligencji umożliwia wykorzystanie posiadanego zasobu wiedzy wyuczonej, teoretycznej i...

Inteligencja a mądrość

Inteligencja a mądrość Dla wielu osób pojęcia mądrości i inteligencji są tożsame i nazbyt często są błędnie ze sobą mylone. Media niestety często stosują te pojęcia zamiennie i przez to propagują błędne informacje w społeczeństwie. Wyłapanie granicy pomiędzy życiową...

Czy inteligencja daje szczęście?

Czy inteligencja daje szczęście? Zachodnie społeczeństwa bardzo cenią sobie inteligencję, upatrując w niej klucz do szczęścia. Można by sądzić, że poziom szczęścia u osób, które mają wysoki poziom inteligencji będzie wyższy niż u ludzi o niższej inteligencji. Jednak...

Iloraz inteligencji może się zmieniać!

Iloraz inteligencji może się zmieniać! Iloraz inteligencji uważano dotąd za stabilną cechę i wynik IQ zmierzony najczęściej we wczesnym okresie dojrzałości służył do pomiaru zdolności umysłowych oraz przewidywania przebiegu kariery życiowej danego człowieka. Jak...

Czy można podnieść swój wynik IQ?

Czy można podnieść swój wynik IQ? Podobno charakteru człowieka sprawdzić się nie da, ale inteligencję tak. Coś w tym musi być, skoro coraz więcej ludzi zadaje sobie trud, by sprawdzić swój iloraz inteligencji. Inteligencja jest ważnym czynnikiem w ocenie samego siebie...

W czym pomoże Ci wysoki iloraz inteligencji?

W czym pomoże Ci wysoki iloraz inteligencji? Wysoki iloraz inteligencji może być pomocny w wielu kwestiach. Jakich? Tego dowiecie się w poniższym artykule. Bowiem iloraz inteligencji jest pomocny nie tylko podczas wypełniania testów na iloraz inteligencji. Może być...

Test IQ – po co i dlaczego?

Test IQ – po co i dlaczego? Test IQ prezentowany jest w różnego rodzaju odsłonach. W sieci można znaleźć dziesiątki, jeśli nie setki różnego rodzaju testów i zadań, które mają odkryć przed nami nasz iloraz inteligencji. Bardzo wiele z nich jest płatnych, o czym...

W czym pomaga wysoki iloraz inteligencji?

W czym pomaga wysoki iloraz inteligencji? Wiele osób korzysta z testu na inteligencję, bo chce zmierzyć swój iloraz. Nie wszyscy robią to po to, by móc się nim przechwalać. Dla pewnych osób jest to dobry wyznacznik ich dotychczasowej edukacji z której są dumni. Test...