Interpretacja wyniku IQ

Interpretacja wyniku IQ Iloraz inteligencji (IQ) jest wartością liczbową testu psychometrycznego, którego celem jest pomiar inteligencji. Test IQ wynaleziony został przez francuskiego psychologa Alfreda Bineta, który w 1905 roku wydał pierwszy test do badania ogólnej...

IQ mężczyzn vs. IQ kobiet

IQ mężczyzn vs. IQ kobiet Inteligencja według definicji P. Zimbardo to ,,ogólna zdolność korzystania z doświadczeń; jest to złożona zdolność umysłowa, która obejmuje takie zdolności podstawowe jak rozumienie słowne, wyobraźnia przestrzenna, zdolność rozumowania,...

Czy inteligencja jest dziedziczna?

Czy inteligencja jest dziedziczna? Inteligencja jest podstawową zdolnością poznawczą, dzięki której możliwe jest radzenie sobie z różnymi problemami umysłowymi. Wysoki iloraz inteligencji umożliwia wykorzystanie posiadanego zasobu wiedzy wyuczonej, teoretycznej i...

Inteligencja a mądrość

Inteligencja a mądrość Dla wielu osób pojęcia mądrości i inteligencji są tożsame i nazbyt często są błędnie ze sobą mylone. Media niestety często stosują te pojęcia zamiennie i przez to propagują błędne informacje w społeczeństwie. Wyłapanie granicy pomiędzy życiową...

Czy inteligencja daje szczęście?

Czy inteligencja daje szczęście? Zachodnie społeczeństwa bardzo cenią sobie inteligencję, upatrując w niej klucz do szczęścia. Można by sądzić, że poziom szczęścia u osób, które mają wysoki poziom inteligencji będzie wyższy niż u ludzi o niższej inteligencji. Jednak...